Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. Use the latest beta version if you prefer stability over the newest features in the development versions.

The Windows beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2022 to be installed.

5.0-20347 1 tydzień, 6 dni temu AX: fix envelope volume for Wii ucodes (PR #12301 od Tilka)
5.0-19870 3 miesiące, 3 tygodnie temu Remove force disable WC24 Standby (PR #12064 od noahpistilli)
5.0-19368 6 miesięcy, 3 tygodnie temu Translation resources sync with Transifex
5.0-18498 10 miesięcy temu Translation resources sync with Transifex
5.0-17995 12 miesięcy temu Translation resources sync with Transifex

Wersje rozwojowe

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than beta versions of the emulator.

The Windows development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2022 to be installed.

5.0-20495 19 godzin temu JitArm64: Dispatcher optimizations (PR #11958 od JosJuice)
5.0-20489 19 godzin temu PPCAnalyst: Don't discard CR before gather pipe interrupt check (PR #12340 od JosJuice)
5.0-20487 1 dzień, 9 godzin temu IOS/KD: Implement Request Register User ID (PR #11906 od noahpistilli)
5.0-20485 1 dzień, 11 godzin temu Jit64: fix invalid instruction encoding (PR #12337 od Tilka)
5.0-20483 1 dzień, 15 godzin temu PPCAnalyst: Allow more reordering of CR operations (PR #9857 od JosJuice)
5.0-20474 1 dzień, 19 godzin temu Update default IP for HLE BBA (PR #12298 od Shoegzer)
5.0-20471 1 dzień, 19 godzin temu Jit: Check MSR state in BLR optimization (PR #12141 od JosJuice)
5.0-20469 1 dzień, 20 godzin temu JitArm64: Skip checking last input for NaN for non-SIMD operations (PR #12092 od JosJuice)
5.0-20466 1 dzień, 20 godzin temu Jit: Handle imm msr in EmitStoreMembase (PR #12122 od JosJuice)
5.0-20463 1 dzień, 21 godzin temu JitArm64: Use one instruction for making NaNs quiet (PR #12091 od JosJuice)

Wyświetl starsze wersje

Legacy versions

The legacy versions below are years out of date and missing countless features and bug fixes. Beta or development versions are a better choice for almost all users; the legacy versions should only be used if you have a specific need for them.
Dolphin 5.0 7 lat, 5 miesięcy temu
Dolphin 4.0.2 10 lat temu
Dolphin 4.0.1 10 lat, 1 miesiąc temu
Dolphin 4.0 10 lat, 2 miesiące temu
Dolphin 3.5 10 lat, 11 miesięcy temu
Dolphin 3.0 12 lat, 5 miesięcy temu

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and legacy versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Użytkownicy innych dystrybucji Linuksa mogą tutaj zajrzeć, jak skompilować Dolphina: Kompilacja Dolphina w systemie Linux

Kod źródłowy

Najnowsza wersja kodu źródłowego dla programu Dolphin może zostać pobrana z repozytorium Git projektu.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Możesz również przeglądać aktualną wersję kodu źródłowego.

Zgłaszanie błędów

Aby zgłosić błąd, proszę przejść do issue trackera. Przed utworzeniem nowego problemu, wypróbuj najnowszą kompilację rozwojową i sprawdź istniejące już problemy.