Wersje rozwojowe

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-8751 7 godzin temu Android: Portrait Emulation Enhancements (PR #7405 od zackhow)
5.0-8746 15 godzin temu Android: Add rumble for phone (PR #7400 od zackhow)
5.0-8743 5 dni, 7 godzin temu Externals/discord: Don't run clang-format on source files (PR #7418 od leoetlino)
5.0-8741 5 dni, 16 godzin temu ControlGroup: Return state data via GetState() by value where applicable (PR #7262 od lioncash)
5.0-8733 5 dni, 16 godzin temu WiimoteReal: Make functions internally linked where applicable (PR #7261 od lioncash)
5.0-8731 5 dni, 16 godzin temu Qt/GameList: Make grid view scale persistent (PR #7390 od Techjar)
5.0-8729 5 dni, 16 godzin temu VideoCommon: Skip vsync if configured emulation speed is not 100% (PR #7398 od Techjar)
5.0-8727 5 dni, 17 godzin temu CMake: Only link in Bochs on x86 platforms (PR #7161 od lioncash)
5.0-8725 5 dni, 17 godzin temu Translation fixes (PR #7401 od JosJuice)
5.0-8720 6 dni, 14 godzin temu Include the Korean Wii Shop Channel when checking default credentials (PR #7415 od JosJuice)

Wyświetl starsze wersje

Wersje stabilne

Wersje stabilne są wydawane po wykonaniu wielu testów, aby zapewnić odpowiedni poziom wydajności i stabilności emulacji. Ponieważ są one wydawane rzadziej, mogą być nieaktualne i brakuje im kilka nowych funkcji.
Dolphin 5.0 2 lata, 2 miesiące temu
Dolphin 4.0.2 4 lata, 9 miesięcy temu
Dolphin 4.0.1 4 lata, 11 miesięcy temu
Dolphin 4.0 4 lata, 12 miesięcy temu
Dolphin 3.5 5 lat, 9 miesięcy temu
Dolphin 3.0 7 lat, 3 miesiące temu

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Użytkownicy innych dystrybucji Linuksa mogą tutaj zajrzeć, jak skompilować Dolphina: Kompilacja Dolphina w systemie Linux

Kod źródłowy

Najnowsza wersja kodu źródłowego dla programu Dolphin może zostać pobrana z repozytorium projektu Git.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Możesz również przeglądać aktualną wersję kodu źródłowego.

Zgłaszanie błędów

Aby zgłosić błąd, proszę przejść do issue trackera. Przed utworzeniem nowego problemu, wypróbuj najnowszą kompilację rozwojową i sprawdź istniejące już problemy.