Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. Use the latest beta version if you prefer stability over the newest features in the development versions.

The Windows beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2022 to be installed.

5.0-19368 2 tygodnie, 3 dni temu Translation resources sync with Transifex
5.0-18498 3 miesiące, 3 tygodnie temu Translation resources sync with Transifex
5.0-17995 5 miesięcy, 3 tygodnie temu Translation resources sync with Transifex
5.0-17269 8 miesięcy, 4 tygodnie temu Translation resources sync with Transifex
5.0-16793 10 miesięcy, 3 tygodnie temu FileUtil: Only attempt to write to the destination in Copy if there is actually content to write (PR #10810 od OatmealDome)

Wersje rozwojowe

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than beta versions of the emulator.

The Windows development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2022 to be installed.

5.0-19459 godzinę temu ControllerInterface/Android: Use InputEvent.getDeviceId (PR #11819 od JosJuice)
5.0-19456 godzinę temu CMake: Fix build with legacy system Mbed TLS (PR #11847 od abouvier)
5.0-19454 9 godzin temu Fix RetroAchievements Login Crash (PR #11856 od LillyJadeKatrin)
5.0-19452 21 godzin temu Add hotkey to open Skylanders and Infinity Menus (PR #11845 od jnaidu360)
5.0-19450 21 godzin temu Android: Don't show analytics dialog for destroyed activity (PR #11835 od JosJuice)
5.0-19448 21 godzin temu Android: Infinity Base UI (PR #11808 od deReeperJosh)
5.0-19444 1 dzień, 3 godziny temu Retroachievements popups (PR #11839 od LillyJadeKatrin)
5.0-19435 1 dzień, 22 godziny temu windows: update to qt 6.5.1 (PR #11844 od shuffle2)
5.0-19433 2 dni, 22 godziny temu Qt: Fix some Post Process Configuration Widget issues (PR #11846 od Filoppi)
5.0-19431 5 dni, 11 godzin temu msvc: disable building std modules (PR #11841 od shuffle2)

Wyświetl starsze wersje

Wersje stabilne

The stable versions below are years out of date and missing countless features and bug fixes. Beta or development versions are a better choice for almost all users; the stable versions should only be used if you have a specific need for them.
Dolphin 5.0 6 lat, 11 miesięcy temu
Dolphin 4.0.2 9 lat, 6 miesięcy temu
Dolphin 4.0.1 9 lat, 7 miesięcy temu
Dolphin 4.0 9 lat, 8 miesięcy temu
Dolphin 3.5 10 lat, 5 miesięcy temu
Dolphin 3.0 11 lat, 11 miesięcy temu

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Użytkownicy innych dystrybucji Linuksa mogą tutaj zajrzeć, jak skompilować Dolphina: Kompilacja Dolphina w systemie Linux

Kod źródłowy

Najnowsza wersja kodu źródłowego dla programu Dolphin może zostać pobrana z repozytorium Git projektu.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Możesz również przeglądać aktualną wersję kodu źródłowego.

Zgłaszanie błędów

Aby zgłosić błąd, proszę przejść do issue trackera. Przed utworzeniem nowego problemu, wypróbuj najnowszą kompilację rozwojową i sprawdź istniejące już problemy.